đặt tên cho con sinh năm tý

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Tỵ

Tam Hợp được tính theo tuổi, do tuổi Tỵ nằm trong Tam hợp Tỵ – Dậu – Sửu nên những cái tên nằm trong bộ

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Tý

Bản Mệnh thể hiện tuổi của con thuộc Mệnh nào và dựa vào Ngũ Hành tương sinh tương khắc để đặt tên phù hợp. Khi