tên hay theo năm tuổi

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Thìn

Chẳng hạn nếu cung Tài tốt đẹp thì những cái tên tài lộc sẽ mang ý nghĩa hỗ trợ rất tốt, ví dụ: Phú, Lộc,

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Tỵ

Tam Hợp được tính theo tuổi, do tuổi Tỵ nằm trong Tam hợp Tỵ – Dậu – Sửu nên những cái tên nằm trong bộ

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Ngọ

Bản Mệnh thể hiện tuổi của con thuộc Mệnh nào và dựa vào Ngũ Hành tương sinh tương khắc để đặt tên phù hợp. Khi

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Mùi

Tam Hợp được tính theo tuổi, do tuổi Mùi nằm trong Tam hợp Hợi – Mẹo – Mùi nên những cái tên nằm trong bộ

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Thân

Tam Hợp được tính theo tuổi, do tuổi Thân nằm trong Tam hợp Thân – Tý – Thìn nên những cái tên nằm trong bộ

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Dậu

Tam Hợp được tính theo tuổi, do tuổi Dậu nằm trong Tam hợp Tỵ – Dậu – Sửu nên những cái tên nằm trong bộ

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Tuất

Khi được tô điểm thì chó sẽ có được uy phong như hổ, địa vị sẽ được thay đổi. Khi đặt tên cho con tuổi

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Hợi

Tam Hợp được tính theo tuổi, do tuổi Hợi nằm trong Tam hợp Hợi – Mẹo – Mùi nên những cái tên nằm trong bộ

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Tý

Bản Mệnh thể hiện tuổi của con thuộc Mệnh nào và dựa vào Ngũ Hành tương sinh tương khắc để đặt tên phù hợp. Khi

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Sửu

Bản Mệnh thể hiện tuổi của con thuộc Mệnh nào và dựa vào Ngũ Hành tương sinh tương khắc để đặt tên phù hợp. Khi

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Dần

Bản Mệnh thể hiện tuổi của con thuộc Mệnh nào và dựa vào Ngũ Hành tương sinh tương khắc để đặt tên phù hợp. Cái

Phương pháp đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh năm Mão

Không dùng những chữ mang nghĩa to lớn, vĩ đại, đứng đầu để đặt cho tuổi Mão vì gây bất lợi cho tuổi này. Đặt